Dama Stile

Şartlar ve Koşullar

Bu Politika tüm kişisel bilgilere ve hassas kişisel verilere veya web sitesine giren veya kullanan veya web sitesine erişen herhangi bir kişi tarafından verilen veya elde edilen bilgilere ("Kullanıcı") yansıtılmaktadır. Önceden bildirimde bulunmaksızın bu Politikanın ayrıntılarını değiştirme veya gözden geçirme hakkımızı saklı tutarız ve gözden geçirilmiş Politika yükleme gününden itibaren geçerli olacaktır.

Bu nedenle, Kullanıcılardan web sitesini düzenli aralıklarla ziyaret etmeleri ve politikayı gözden geçirmeleri istenir.

  • Kural 1

    Bir Kullanıcı, web sitesine göz atarken veya web sitesinden faydalanmak için Hassas Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere bazı Kişisel Bilgileri vermek zorunda kalabilir.

  • Kural 2

    Bir Kullanıcı tarafından Bize bildirilen Kişisel Bilgiler, Tarafımızca aşağıdaki amaçlardan biri veya birkaçı için kullanılacaktır: (a) Kullanıcı ile alakalı içerik oluştururken bize yardım etmek; (b) Kullanıcıdan toplanan tüm Kişisel Bilgilerin bir veritabanını toplama

  • Kural 3

    Bir Kullanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde, bir bilgisayara veya Kullanıcı tarafından web sitelerini ziyaret etmek için kullanılan cihaza bir veya daha fazla çerez gönderilir. Çerezler, Kullanıcı tercihlerini sürdürmek de dahil olmak üzere, tarafımızdan sağlanan hizmetlerin kalitesini yükseltmekte ...

To Top